ทีมทันตแพทย์ประจำคลินิกทันตกรรมเอจีเดนทัลพลัส


ทันตแพทย์ประจำคลินิกทันตกรรมเอจีเดนทัลพลัส
คุณหมอทุกท่านใจดี และยินดีให้การรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มที่ค่ะ

รายชื่อทันตแพทย์

ทันตกรรมทั่วไป

 • ทพญ. ปัทมา  จิรรักษ์โสภากุล   (หมอกิ๊ฟ)   ทันตแพทย์ทั่วไป

  วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก ฟอกสีฟันขาว ทันตกรรมเพื่อความงาม

 • ทพ. ธวัชชัย ศรีมงคลปทุม (หมอชัย) ทันตแพทย์ทั่วไป

  วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก ฟอกสีฟันขาว ทันตกรรมเพื่อความงาม

 • ทพญ. หทัยกานต์ สุชนกุล (หมอเดียร์) ทันตแพทย์ทั่วไป

  วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  หลักสูตรระยะสั้น สาขาศัลยกรรมช่องปาก สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์

  ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก ฟอกสีฟันขาว ทันตกรรมเพื่อความงาม
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าฟันคุด

 • ทพ.สุขุม ประวาลพฤกษ์กุล (หมอเม้ง) ทันตแพทย์ทั่วไป

  วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก ฟอกสีฟันขาว ทันตกรรมเพื่อความงาม

 • ทพ.หรคุณ  ชุติมาเทวินทร์ (หมออู๋) ทันตแพทย์ทั่วไป

  วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก ฟอกสีฟันขาว ทันตกรรมเพื่อความงาม

 • ทพญ.สิรินทิพย์  อมรสุรเดช (หมอทิพย์)ทันตแพทย์ทั่วไป

  วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก ฟอกสีฟันขาว ทันตกรรมเพื่อความงาม

 • ทพญ. อรพิณ หมู่ภัทรโรจน์ (หมอเอ๋ย) ทันตแพทย์ทั่วไป

  วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก ฟอกสีฟันขาว ทันตกรรมเพื่อความงาม

 • ทันตกรรมทั่วไปพิเศษ

  • ทพญ. จตุพร จันทรานนท์ (หมอจิ๊ก) ทันตแพทย์เฉพาะทาง ทันตกรรมทั่วไปพิเศษ

   วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล

   ความชำนาญ : ทันตทันตกรรมทั่วไปพิเศษ รักษารากฟัน ใส่ฟัน ฟันปลอมถอดได้ ฟันปลอมติดแน่น งานปริทันต์ ศัลยกรรมช่องปาก

   ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก ฟอกสีฟันขาว ทันตกรรมเพื่อความงาม

  • ทพ. ปราชญ์ พลวัฒน์ (หมอปราชญ์) ทันตแพทย์เฉพาะทาง ทันตกรรมทั่วไปพิเศษ

   วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล

   ความชำนาญ : ทันตทันตกรรมทั่วไปพิเศษ รักษารากฟัน ใส่ฟัน ฟันปลอมถอดได้ ฟันปลอมติดแน่น งานปริทันต์ ศัลยกรรมช่องปาก

   ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก ฟอกสีฟันขาว ทันตกรรมเพื่อความงาม

  • ทันตกรรมจัดฟัน

  • ทพญ. ธารณา รุจนาภรณ์ (หมอกานต์) ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

   วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   ความชำนาญ : ทันตกรรมจัดฟัน จัดฟันดามอน จัดฟันติดแน่นโลหะ จัดฟันติดแน่นเซรามิคใส

  • ทพ.ดร. อาทิตย์ มโนภินิเวศ (หมอลุค) ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

   วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   ปริญญาเอก ทันตกรรมเฉพาะทางจัดฟัน มหาวิทยาลัยแพทย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

   Ph.D. in  Orthodontic Science, Tokyo Medical and Dental University, Japan

   ความชำนาญ : ทันตกรรมจัดฟัน จัดฟันดามอน จัดฟันติดแน่นโลหะ จัดฟันติดแน่นเซรามิคใส จัดฟันแบบใสถอดได้ Invisalign

  • ทพญ.ดร. เศวดีภ์ เติมสุขนิรันดร หมอเก๋)ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

   วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   ปริญญาเอก ทันตกรรมเฉพาะทางจัดฟัน มหาวิทยาลัยแพทย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

   Ph.D. in Orthodontic Science, Tokyo Medical and Dental University, Japan

   ความชำนาญ : ทันตกรรมจัดฟัน จัดฟันดามอน จัดฟันติดแน่นโลหะ จัดฟันติดแน่นเซรามิคใส จัดฟันแบบใสถอดได้ Invisalign จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

  • อ.ทพ.ดร. ณัฐพล ตั้งจิตร (หมอปืน) ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

   วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   ปริญญาเอก ทันตกรรมเฉพาะทางจัดฟัน มหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

   Ph.D. in Orthodontic Science, Hokkaido University, Japan

   ความชำนาญ : ทันตกรรมจัดฟัน จัดฟันดามอน จัดฟันติดแน่นโลหะ จัดฟันติดแน่นเซรามิคใส จัดฟันแบบใสถอดได้ Invisalign จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

  • ทพญ. วลัยทิพย์ เจิมวิวัฒน์กุล (หมออุ๊) ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

   วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   ความชำนาญ : ทันตกรรมจัดฟัน จัดฟันดามอน จัดฟันติดแน่นโลหะ จัดฟันติดแน่นเซรามิคใส จัดฟันแบบใสถอดได้ Invisalign จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

  • ทพญ. วราภรณ์ เจนวากรวงศ์ (หมอหลี) ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

   วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   ความชำนาญ : ทันตกรรมจัดฟัน จัดฟันดามอน จัดฟันติดแน่นโลหะ จัดฟันติดแน่นเซรามิคใส

  • ศัลยศาสตร์ช่องปาก

  • อ.ทพ. พิชิต  งามวรรณกุล   (หมอชิต)  ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

    

   อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

   วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  มหาวิทยาลัยมหิดล

   Certificate Thai Board of Oral & Maxillofacial Surgery

   ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ตัดแต่งกระดูก ตกแต่งเหงือก

   ความชำนาญ : ทันตกรรมรากเทียม

  • ทพญ. จิรายุ คงยิ่งยง (หมอโอ๊ด) ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

    

   วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   ประกาศนียบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล

   ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ตัดแต่งกระดูก ตกแต่งเหงือก

   ความชำนาญ : ทันตกรรมรากเทียม

  • ทพ.สุรชัย  เพชรอาภรณ์ (หมอสุ) ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

   วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล

   ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ตัดแต่งกระดูก ตกแต่งเหงือก

  • ทพ. กิตติรัฐ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (หมอตอย) ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

   วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   ประกาศนียบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล

   ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ตัดแต่งกระดูก ตกแต่งเหงือก

   ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก ฟอกสีฟันขาว ทันตกรรมเพื่อความงาม

  • ทันตกรรมประดิษฐ์ ใส่ฟันปลอม

  • ทพ. ศรัณย์ โกศลจิตต์บุญ (หมอรัน) ทันตแพทย์เฉพาะทาง ทันตกรรมประดิษฐ์ ใส่ฟันปลอม

   วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   ความชำนาญ : ทันตกรรมประดิษฐ์ ใส่ฟันปลอม ฟันปลอมถอดได้ ฟันปลอมติดแน่น ครอบฟัน สะพานฟัน เดือยฟัน วีเนียร์

  • ทพญ. นันท์พิพัฒน์  มีศรีสุข (หมอแพง) ทันตแพทย์เฉพาะทาง ทันตกรรมประดิษฐ์ ใส่ฟันปลอม

   วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   ความชำนาญ : ทันตกรรมประดิษฐ์ ใส่ฟันปลอม ฟันปลอมถอดได้ ฟันปลอมติดแน่น ครอบฟัน สะพานฟัน เดือยฟัน วีเนียร์

  • ทพ.ศศิวุฒ ศรีสำอางค์ (หมอเบ) ทันตกรรมประดิษฐ์ ใส่ฟันปลอม

   วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   ความชำนาญ : ทันตกรรมประดิษฐ์ ใส่ฟันปลอม ฟันปลอมถอดได้ ฟันปลอมติดแน่น ครอบฟัน สะพานฟัน เดือยฟัน วีเนียร์


  • ทพญ. วชิราพร อัมพรสิทธิกุล (หมอพีช) ทันตแพทย์เฉพาะทาง ทันตกรรมประดิษฐ์ ใส่ฟันปลอม

   วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   ความชำนาญ : ทันตกรรมประดิษฐ์ ใส่ฟันปลอม ฟันปลอมถอดได้ ฟันปลอมติดแน่น ครอบฟัน สะพานฟัน เดือยฟัน วีเนียร์


  • ทันตกรรมรากเทียม

  • อ.ทพ. พิชิต  งามวรรณกุล   (หมอชิต)  ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

   อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

   วุฒิการศึกษา : ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  มหาวิทยาลัยมหิดล

   Certificate Thai Board of Oral & Maxillofacial Surgery

   ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ตัดแต่งกระดูก ตกแต่งเหงือก

   ความชำนาญ : ทันตกรรมรากเทียม

  • ทพญ. จิรายุ คงยิ่งยง (หมอโอ๊ด) ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

    

   วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   ประกาศนียบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล

   ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ตัดแต่งกระดูก ตกแต่งเหงือก

   ความชำนาญ : ทันตกรรมรากเทียม

  • ทพ.สุรชัย  เพชรอาภรณ์ (หมอสุ) ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

   วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล

   ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ช่องปาก ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ตัดแต่งกระดูก ตกแต่งเหงือก

   ความชำนาญ : ทันตกรรมรากเทียม

  • ทพ.ศรัณย์ โกศลจิตต์บุญ (หมอรัน) ทันตแพทย์เฉพาะทาง ทันตกรรมประดิษฐ์ ใส่ฟันปลอม

   วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   ความชำนาญ : ทันตกรรมประดิษฐ์ ใส่ฟันปลอม ฟันปลอมถอดได้ ฟันปลอมติดแน่น ครอบฟัน สะพานฟัน เดือยฟัน วีเนียร์

   ความชำนาญ : ทันตกรรมรากเทียม

  • ทพญ.นันท์พิพัฒน์  มีศรีสุข (หมอแพง) ทันตแพทย์เฉพาะทาง ทันตกรรมประดิษฐ์ ใส่ฟันปลอม

   วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   ความชำนาญ : ทันตกรรมประดิษฐ์ ใส่ฟันปลอม ฟันปลอมถอดได้ ฟันปลอมติดแน่น ครอบฟัน สะพานฟัน เดือยฟัน วีเนียร์

   ความชำนาญ : ทันตกรรมรากเทียม

  • ทพ.ศศิวุฒ ศรีสำอางค์ (หมอเบ) ทันตกรรมประดิษฐ์ ใส่ฟันปลอม

   วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   ความชำนาญ : ทันตกรรมประดิษฐ์ ใส่ฟันปลอม ฟันปลอมถอดได้ ฟันปลอมติดแน่น ครอบฟัน สะพานฟัน เดือยฟัน วีเนียร์

   ความชำนาญ : ทันตกรรมรากเทียม

  • ทพญ. วชิราพร อัมพรสิทธิกุล (หมอพีช) ทันตแพทย์เฉพาะทาง ทันตกรรมประดิษฐ์ ใส่ฟันปลอม

   วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   ความชำนาญ : ทันตกรรมประดิษฐ์ ใส่ฟันปลอม ฟันปลอมถอดได้ ฟันปลอมติดแน่น ครอบฟัน สะพานฟัน เดือยฟัน วีเนียร์

   ความชำนาญ : ทันตกรรมรากเทียม

  • ทันตกรรมรักษารากฟัน

  • ทพญ. ทวินันท์ พานพิศ (หมอกวาง) ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน

   วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   วุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษารากฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล

   ความชำนาญ : รักษารากฟัน

  • ทพ. สัญฐ์ สกุลพาณิชย์พันธ์ (หมอต้อ) ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน

   วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   วุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษารากฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล

   ความชำนาญ : รักษารากฟัน

  • ทพญ. ฉัตรปกรณ์ เอื้อวรธรรม (หมออ้วน) ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน

   วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษารากฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล

   ความชำนาญ : รักษารากฟัน

  • ทพญ. ณัชชา รังสฤษฎ์วุฒิกุล (หมอฟ้า) ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน

   วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   ประกาศนียบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษารากฟัน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก ฟอกสีฟันขาว ทันตกรรมเพื่อความงาม

   ความชำนาญ : รักษารากฟัน

  • ทันตกรรม รักษาโรคเหงือก โรคปริทันต์

  • ทพ.หรคุณ  ชุติมาเทวินทร์ (หมออู๋)ทันตแพทย์ทั่วไป

   อาจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   ความชำนาญ : รักษาโรคเหงือก โรคปริทันต์

   ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน ฟอกสีฟันขาว ทันตกรรมเพื่อความงาม

  • ทพญ.ออมใจ ฮั่นตระกูล (หมอออม) ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษาโรคเหงือก

   วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

   วุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา (รักษาโรคเหงือก) มหาวิทยาลัยมหิดล

   ความชำนาญ : รักษาโรคเหงือก โรคปริทันต์

   ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน ฟอกสีฟันขาว ทันตกรรมเพื่อความงาม

  • ทันตกรรมสำหรับเด็ก

  • ทพญ. ปรานี  ผึ้งไผ่งาม  (หมอนี)  ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมสำหรับเด็ก

   วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก  มหาวิทยาลัยมหิดล

   ความชำนาญ : ทันตกรรมสำหรับเด็ก ขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์ รักษารากฟันเด็ก ครอบฟันเด็ก ถอนฟันน้ำนม

   ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก ฟอกสีฟันขาว ทันตกรรมเพื่อความงาม

  • ทันตกรรมบดเคี้ยว

  • อ.ทพ. พลกร บูรณะประเสริฐสุข (หมอปิง) ทันตแพทย์เฉพาะทาง ทันตกรรมบดเคี้ยว

   วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

   ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาระบบบดเคี้ยว  ภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว  มหาวิทยาลัยมหิดล

   ความชำนาญ : ทันตกรรมบดเคี้ยว ปัญหาข้อต่อขากรรไกร นอนกัดฟัน นอนกรน

   ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก ฟอกสีฟันขาว ทันตกรรมเพื่อความงาม

  • ทันตกรรมหัตถการ

  • ทพญ. ปนัสยา กาญจนสันติกุล (หมอเก๋) ทันตแพทย์เฉพาะทาง ทันตกรรมหัตถการ

   วุฒิการศึกษา : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล

   ความชำนาญ : ทันตบูรณะ วีเนียร์ อินเลย์ ออนเลย์ อุดปิดช่องว่าง

   ความชำนาญ : ทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน ขูดหินปูน ฟอกสีฟันขาว ทันตกรรมเพื่อความงาม

  •