บริการ


คลินิกทันตกรรมเอจีเดนทัลพลัสของเราให้บริการ ทางทันตกรรมครอบคลุมทุกด้านนะคะ ทำฟัน จัดฟัน ฟอกสีฟันขาว รากเทียม ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ใส่ฟันปลอม ครอบฟัน สะพานฟัน รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก  ทำฟันเด็ก ทันตกรรมบดเคี้ยว ปัญหาข้อต่อขากรรไกร ปัญหานอนกัดฟัน-นอนกรน mouthguard เครื่องมือกันกรน ฯลฯ โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง และทันตแพทย์ทั่วไป จากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ

 

ตรวจช่องปาก อุดฟัน

ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก

งานปริทันต์

ถอนฟัน ผ่าฟันคุด

งานศัลยกรรม

 จัดฟัน ฟอกสีฟันขาว
รักษาฟันเด็ก รักษารากฟัน
ฟันปลอมถอดได้ ใส่ฟันแบบติดแน่น
รากเทียม

ทันตกรรมบดเคี้ยว ปวดขากรรไกร

นอนกัดฟัน นอนกรน

บำบัดฉุกเฉิน ทันตกรรมเพื่อความงาม

 

อัตราค่ารักษาทางทันตกรรม


บริการตรวจช่องปากและเอ็กซเรย์ฟัน
ตรวจฟันและปรึกษาปัญหาสุขภาพช่องปาก -
เอ็กซเรย์ฟัน (ฟิล์มเล็ก) ฟิล์มละ  100 บาท
เอ็กซเรย์ฟัน (ฟิล์มใหญ่) ใบหน้าด้านตรง Panoramic 500 บาท
เอ็กซเรย์ฟัน (ฟิล์มใหญ่) ใบหน้าด้านข้าง Cephalometric 500 บาท
พิมพ์ปากเพื่อการวินิจฉัย 500 บาท
ค่าปลอดเชื้อ 35 บาทกลับด้านบนบริการอุดฟัน ทันตกรรมบูรณะ
อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมสีเงิน 1 ด้าน ซี่ละ  400-600 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมสีเงิน 2 ด้าน ซี่ละ   600-800 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมสีเงินตั้งแต่ 3 ด้านขึ้นไป  ซี่ละ   1,000-3,000 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวเหมือนฟัน 1 ด้าน ซี่ละ  500-700 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวเหมือนฟัน 2 ด้าน ซี่ละ 700-900 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวเหมือนฟันตั้งแต่ 3 ด้านขึ้นไป ซี่ละ 1,000-3,500 บาท
อุดฟันด้วยคอมโพสิทสีขาวและเคลือบหลุมร่องฟัน ป้องกันฟันผุ(PRR) ซี่ละ 500-700 บาท
เคลือบหลุมร่องฟัน ป้องกันฟันแท้ผุ (Sealant) ซี่ละ 400-500 บาท
อุดปิดช่องว่างฟันห่าง ช่องละ (Diastema closure) ช่องละ 1,500-3,500 บาท
ปิดหน้าฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Composite veneer) ซี่ละ 2,500-3,500 บาท
ปิดหน้าฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Porcelain Veneer) ซี่ละ 10,000 บาท
อินเลย์/ออนเลย์ Porcelain 8,000-12,000 บาท
อินเลย์/ออนเลย์ Metal 10,000-12,000 บาท
อินเลย์/ออนเลย์ Gold 12,000-14,000 บาท
ใช้ยาชาร่วมกับการอุดฟัน  100 บาท
ทาวัสดุลดอาการเสียวฟัน 200 บาท
กรณีอุดยาก บริเวณเข้ารักษาลำบาก หรือลงลึกใต้เหงือก เพิ่มอีกซี่ละ 1,000-2,000 บาท
อุดฟันยากโดยทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมหัตการ ซี่ละ 1,500-3,500 บาท

 

นานาน่ารู้ : ช่วยด้วย!!! ฟันผุ

นานาน่ารู้ : แปรงฟันอย่างไรให้ถูกวิธี

กลับด้านบนบริการขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก และงานปริทันต์
ขูดหินปูน ขัดทำความสะอาดฟัน(และเคลือบฟลูออไรด์ เพื่อให้ฟันแข็งแรงและป้องกันฟันผุ) 800 บาท
  550 บาท
ขูดหินปูน + ขัดทำความสะอาดฟันด้วยระบบ Air Flow + เคลือบฟลูออไรด์ 1,800 บาท
  900 บาท
รักษาโรคเหงือก เกลารากฟัน บริเวณละ 800-1,200 บาท
การรักษาโรคเหงือก คือการเกลารากฟัน ขูดทำความสะอาดบริเวณที่อยู่ลึกลงไปใต้เหงือกมากๆ (แต่ละครั้งใช้เวลาในการรักษา 0.5 – 1 ชม ขึ้นกับความรุนแรงของโรคและจำนวนซี่ฟัน) การรักษาโรคเหงือก จะแบ่งออกเป็น 4 บริเวณ คือ บนขวา บนซ้าย ล่างขวา และล่างซ้าย
เกลารากฟัน ต่อซี่ 300-500 บาท
ขูดรากฟัน โดยการผ่าตัด ครั้งละ 3,000 บาท
การตัดเหงือก/ตกแต่งเหงือก(gingivoplasty,gingivectomy) บริเวณละ 2,000-3,000 บาท
การตัดแต่งเหงือก กรณียิ้มเห็นเหงือก Gummy Smile ซี่ละ 800-1,000 บาท
การตัดเนื้อยึด (frenectomy)     ครั้งละ 2,000-3,000 บาท
การผ่าตัดเปิดเหงือก (flap operation)     ครั้งละ 1,500-3,000 บาท
ศัลยกรรมกระดูก     บริเวณละ 2,500-3,500 บาท
การผ่าตัดเพิ่มความสูงตัวฟัน (Crown Lengthening) ซี่ละ 3,500-4,000 บาท
การตัดรากและผ่าซีกฟัน (Root amputation and hemisection) 3,500-4,000 บาท
การทำเฝือกชั่วคราวด้วยเรซินคอมโพสิทและลวด     ตำแหน่งละ 500 – 1,000 บาท
เหงือกปลอม แบบแข็ง ชิ้นละ 2,000 – 2,500 บาท
เหงือกปลอม แบบนิ่ม ชิ้นละ 3,500 – 4,000 บาท

นานาน่ารู้ : หินปูน ภัยร้ายใกล้ตัว

นานาน่ารู้ : เสียวฟันทำไงดี

โปรโมชั่น ขูดหินปูน + ขัดทำความสะอาดฟันด้วยระบบ Air Flow + เคลือบฟลูออไรด์ 900 บาท

กลับด้านบน


บริการถอนฟัน และผ่าฟันคุด

ถอนฟันธรรมดาซี่ละ 400-500 บาท
ถอนฟันซี่ยากซี่ละ 600-800 บาท
ถอนฟันโดยวิธีผ่าตัดและเย็บแผลซี่ละ 800 – 1,000 บาท
ผ่าฟันคุดที่ฝังเฉพาะในเหงือก (soft tissue impaction)     1,500-2,000 บาท
ผ่าฟันคุดที่ฝังในกระดูกบางส่วน (partial bony impaction)     3,000-3,500 บาท
ผ่าฟันคุดที่ฝังในกระดูกทั้งหมด(fully bony impaction & embedding) 4,000-4,500บาท
ผ่าฟันคุดที่ฝังในกระดูกทั้งหมดอย่างยาก 4,500-5,000 บาท
การแต่งกระดูกเบ้าฟัน (alveoloplasty)     ตำแหน่งละ 2,000-3,500 บาท
การเจาะถุงหนอง (incision and drain)     800 – 1,200 บาท
การตัดปุ่มกระดูกขากรรไกรล่าง  ข้างละ (torus mandibularis) 
(ไม่รวมค่าพิมพ์ปาก+ทำ Stent 1,000-1,500 บาท)
3,500-4,000 บาท
การตัดปุ่มกระดูกขากรรไกรบน (torus palatinus)
   (ไม่รวมค่าพิมพ์ปาก+ทำ Stent 1,000-1,500 บาท) 
5,000-6,000 บาท
ผ่าตัดช่วยให้ฟันขึ้น (simple artificial eruption)   2,000-3,000 บาท
ผ่าตัดช่วยให้ฟันขึ้น กรณียาก (complicated artificial eruption)     3,000-4,000 บาท
ผ่าตัดปลูกกระดูกในไซนัส (ไม่รวมค่าวัสดุ)
(ค่าวัสดุประมาณ 5,000-20,000)    
5,000-8,000 บาท
การปลูกถ่ายฟัน (Transplantation) ไม่รวมค่าถอนฟัน 3,000-3,500 บาท
ล้างแผล/ตัดไหม (จากคลินิกอื่น)      100 บาท

นานาน่ารู้ : ผ่าฟันคุด เรื่องง่ายๆ

กลับด้านบนบริการจัดฟัน
โดยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน จากมหาวิทยาลัยมหิดล/ทันตแพทย์จัดฟันปริญญาโท-เอก
ค่าจัดฟันติดแน่นแบบโลหะ 38,000-45,000 บาท
สามารถแบ่งชำระได้ ดังนี้
ครั้งที่ 1–4 ครั้งละ 3,500 บาท
ครั้งที่ 5 ขึ้นไปจนครบ ครั้งละ 1,200 บาท
ระยะเวลาการจัดฟันประมาณ 2-3 ปี แต่ละครั้งที่นัดจะห่างกัน 1 เดือน
การเตรียมตัวและค่าใช้จ่ายก่อนการจัดฟัน
ตรวจและรับคำปรึกษา -
พิมพ์ปากเพื่อการวินิจฉัยจัดฟัน 1,000 บาท
เอ็กซเรย์ฟิล์มใหญ่ใบหน้าตรงPanoramin ด้วยระบบดิจิตอล 500 บาท
เอ็กซเรย์ฟิล์มใหญ่ใบหน้าด้านข้างCephalometric ด้วยระบบดิจิตอล 500 บาท
การเตรียมช่องปาก ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูนและอื่นๆที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล  โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายของการจัดฟัน
ค่าใช้จ่ายหลังจากถอดเครื่องมือจัดฟัน
รีเทนเนอร์ (เครื่องมือคงสภาพฟัน) บน+ล่าง 4,000 บาท
หลังจากนั้นคุณหมอจะนัดกลับมาเช็ครีเทนเนอร์อีกเป็นระยะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ค่ารักษา จัดฟันระบบดามอน 70,000-95,000 บาท
สามารถแบ่งชำระได้ ดังนี้
ครั้งที่ 1 – 2 ครั้งละ 15,000 บาท
ครั้งที่ 3 ขึ้นไปจนครบ ครั้งละ 2,000 บาท
ระยะเวลาการจัดฟันเร็วกว่า และพบทันตแพทย์น้อยครั้งกว่าการจัดฟันติดแน่นแบบโลหะ
ค่ารักษา จัดฟันเซรามิคใส 50,000 – 60,000 บาท
สามารถแบ่งชำระได้ ดังนี้
ครั้งที่ 1 – 4 ครั้งละ 8,500 บาท
ครั้งที่ 5 ขึ้นไปจนครบ ครั้งละ 1,200 บาท
ระยะเวลาการจัดฟันประมาณ 2-3 ปี แต่ละครั้งที่นัดจะห่างกัน 1 เดือน
ค่ารักษา จัดฟันแบบใสไร้เหล็ก Invisalign 150,000 – 200,000 บาท
Light Invisalign 150,000 บาท
แบ่งชำระเป็น 3 งวด งวดละ 50,000 บาท
Full Invisalign 180,000-200,000 บาท
แบ่งชำระเป็น 3 งวด งวดละ 60,000-70,000บาท
หรือแบ่งชำระเป็น 2 งวด งวดละครึ่งหนึ่ง

ค่ารักษา จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

75,000 – 100,000 บาท
สามารถแบ่งชำระได้ ดังนี้
ครั้งที่ 1 – 2 ครั้งละ 15,000 บาท
ครั้งที่ 3 ขึ้นไปจนครบ ครั้งละ 2,000 บาท
ค่าผ่าตัด (ผ่าตัดที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ รพ.ยันฮี) 100,000 – 250,000 บาท
ปักหมุดร่วมกับการจัดฟัน ตัวละ 3,000-5,000 บาท

 

นานาน่ารู้ : เรื่องไม่ลับของคนจัดฟัน

คลิกเพื่อดูรายละเอียดการจัดฟัน

โปรโมชั่นจัดฟัน click !

ดูตัวอย่าง รีเทนเนอร์ หลากสี หลายลาย

กลับด้านบนบริการฟอกสีฟันขาว
ฟอกสีฟันขาวในคลินิก Zoom WhiteSpeed + ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน Zoom ได้ผลดี ฟันขาวยาวนาน 13,000 บาท
ฟอกสีฟันขาวในคลินิก Zoom WhiteSpeed ! เทคโนโลยีใหม่ 9,500 บาท
ชุดฟอกสีฟันขาวที่บ้าน (ถาดฟอกสีบนล่าง+น้ำยาฟอกสีฟันขาว Zoom 2.4 ml. – 3หลอด) 3,900 บาท
ฟอกสีฟันขาวในคลินิก Cool Light + ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน Zoom 8,500 บาท
ฟอกสีฟันขาวในคลินิก Cool Light 4,900 บาท
ถาดฟอกสีฟันขาวเฉพาะบุคคล (บนและล่าง) 2,000 บาท
น้ำยาฟอกสีฟันขาว Zoom 2.4 ml. 700 บาท
ฟอกสีฟันตาย/ฟันไม่มีชีวิต(non-vital bleaching) ซี่ละ 3,000 บาท
การฟอกสีฟันไม่มีชีวิต ทำในกรณีฟันตาย ฟันเปลี่ยนสี เนื่องจากเคยได้รับอุบัติเหตุ หรือผุใหญ่ทะลุโพรงประสาทฟัน  โดยจะฟอกสีภายหลังจากรักษารากฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้เวลาในการรักษาประมาณ 3-4 ครั้ง


โปรโมชั่น ชุดฟอกสีฟันขาวที่บ้าน  Zoom 3,900 บาท

โปรโมชั่น ฟอกสีฟันขาวในคลินิก  Zoom White Speed 9,500 บาท

โปรโมชั่น ฟอกสีฟันขาวในคลินิก  Cool Light 4,900 บาท

โปรโมชั่น จับคู่ ทั้งฟอกในคลินิก + ชุดทำที่บ้าน คลิกเลย!!

 

กลับด้านบน


บริการรักษาฟันเด็ก
ถอนฟันน้ำนมซี่ละ 300-500 บาท
ขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์ 500 บาท
เคลือบหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุซี่ละ 300-500 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมสีเงิน 400-800 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวเหมือนฟันซี่ละ 500-1,000 บาท
อุดฟันด้วยคอมโพสิทสีขาวและเคลือบหลุมร่องฟัน ป้องกันฟันผุ (PRR)ซี่ละ 500-700 บาท
รักษารากฟันเด็ก (1-2 ครั้งเสร็จ)ซี่ละ 1,200-2,000 บาท
ครอบฟันเด็กซี่ละ 2,000-3,000 บาท
เครื่องมือกันฟันล้ม  สำหรับด้านเดียวของขากรรไกร 1,500-2,500 บาท
เครื่องมือกันฟันล้ม สำหรับ 2 ด้านของขากรรไกร 2,500-3,500 บาท
การปรับพฤติกรรมเด็ก  ครั้งละ 300 บาท


นานาน่ารู้ : หนูน้อยฟันสวย

กลับด้านบนบริการรักษารากฟัน
2-3 ครั้งเสร็จ สามารถแบ่งชำระเป็นงวดๆได้
รักษารากฟันหน้าซี่ละ 4,000-6,000 บาท
รักษารากฟันกรามน้อยซี่ละ 5,000-7,000 บาท
รักษารากฟันกรามใหญ่ซี่ละ 8,000-10,000 บาท
กรณียาก (รักษาซ้ำ,คลอกรากตีบตัน,รากโค้ง,C-shape) คิดเพิ่มจากการรักษาปกติ รากละ 500-1,000 บาท
รักษารากฟันฉุกเฉิน (โดยการนำประสาทฟันที่ติดเชื้อออก ทำให้หายปวด) ซี่ละ 800-1,000 บาท
แกนฟัน Core Build up ซี่ละ 1,500-2,000 บาท


นานาน่ารู้ : ช่วยด้วย !!!  ฟันผุ

กลับด้านบน
บริการฟันปลอมถอดได้
ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก ใส่ฟัน 1-2 ซี่ 1,500 2,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก ใส่ฟัน 3-5 ซี่ 3,000-5,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก ใส่ฟัน 6-10 ซี่ 5,000-8,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ ใส่ฟัน 1-2 ซี่ 7,000-8,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ ใส่ฟัน 3-5 ซี่ 8,000-10,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ ใส่ฟัน 6-10 ซี่ 10,000-15,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก 1ชิ้น 9,000-10,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก 2ชิ้น(บนและล่าง) 15,000-20,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากเสริมฐานโลหะ เพิ่มชิ้นละ 5,000 บาท
ฟันปลอมถอดได้วอลพลาส ตกไม่แตก  เริ่มต้น 5,000 บาท
ซ่อมฐานฟันปลอม / เติมฟันเพิ่ม 500-1,000 บาท


นานาน่ารู้ : ฟันปลอม !! เรื่องไม่ปลอม

กลับด้านบน

บริการใส่ฟันแบบติดแน่น
2-3ครั้งเสร็จ สามารถแบ่งชำระเป็นงวดๆได้
วีเนียร์ (เคลือบฟันเทียม porcelain veneer) ซี่ละ  10,000 บาท
ครอบฟัน/สะพานฟัน PFM  -  ด้านนอกเป็นวัสดุพอร์สเลนสีขาวเหมือนฟันธรรมชาติ สามารถเลือกเฉดสีขาวที่เหมือนกับฟันของคนไข้แต่ละคนได้ ด้านในเป็นโลหะเพื่อความแข็งแรงและแนบสนิทกับตัวฟัน  ราคาขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะที่เลือกใช้
ครอบฟัน Non-Precious  (ไม่มีส่วนผสมของทอง) ซี่ละ  7,000-8,000 บาท
ครอบฟัน Palladium-Based  (มีส่วนผสมของทอง 2%) ซี่ละ  10,000-12,000 บาท
ครอบฟัน Semi-Precious  (มีส่วนผสมของทอง 45%) ซี่ละ  12,000-14,000 บาท
ครอบฟัน High-Precious  (มีส่วนผสมของทอง 87%) ซี่ละ  15,000-17,000 บาท
ครอบฟัน All Ceramic/ Zirconia ซี่ละ  (ไม่มีส่วนผสมของโลหะ สีขาวเหมือนฟันทั้งซี่ เหมาะกับบริเวณที่เน้นความสวยงามมาก) 14,000-16,000 บาท
เดือยฟัน หลังจากรักษารากฟันเรียบร้อยแล้วแนะนำให้ใส่เดือยก่อนการครอบฟัน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและทดแทนเนื้อฟันส่วนที่หายไป
เดือยฟันโลหะ/เดือยฟันสำเร็จรูป ซี่ละ  3,000-3,500 บาท
เดือยฟัน Palladium ซี่ละ  4,500-5,500 บาท
เดือยฟัน Semi-Precious ซี่ละ  5,000-5,500 บาท
รื้อครอบฟัน ซี่ละ  1,000-2,000 บาท
รื้อเดือยฟัน ซี่ละ 2,000-3,000 บาท
ซ่อมครอบฟันหรือสะพานฟัน/ยึดครอบฟันหลุด 500-1,000 บาท
ครอบฟันชั่วคราว 1,000-1,500 บาท


กลับด้านบน
บริการรากเทียม โดยศัลยแพทย์มหิดล
รากเทียม Implant(รวมครอบฟัน) 50,000-70,000 บาท
ผ่าตัดปลูกกระดูกในไซนัส (ไม่รวมค่าวัสดุ) 5,000-8,000 บาท
ค่าวัสดุกระดูกเทียม 5,000-20,000 บาท


  ถาม-ตอบ : เรื่องรากเทียม

กลับด้านบน
บริการงานทันตกรรมบดเคี้ยว

พิมพ์ปากเพื่อทำชิ้นหล่อสำหรับวิเคราะห์การสบฟัน     500 – 1,000 บาท
รักษาความเจ็บปวดตามอาการ  500 – 1,000 บาท
แนะนำการบริหารกล้ามเนื้อ หรือ การทำกายภาพบำบัด  300-500 บาท
การแก้ไขการสบฟัน ครั้งละ 500 บาท
เฝือกสบฟันชนิดแข็ง (hard occlusal splint) ชิ้นละ 3,500 – 4,500 บาท
เฝือกสบฟันชนิดอ่อน (soft night guard) ชิ้นละ 3,000 – 3,500  บาท
แก้ไขปรับแต่งเฝือกสบฟัน (หลังใส่ 3 เดือน) 500 – 1,000 บาท
เหงือกปลอม (gum slip) ชิ้นละ  2,000 – 4,000 บาท
การฉีดยาบริเวณจุดทริกเกอร์ 300-500 บาท
การฉีดยาเพื่อการวินิจฉัย (diagnostic block) อาการปวดบริเวณใบหน้า-ช่องปาก 300 บาท
Neurosensory stent
สำหรับคนไข้ผู้มีปัญหาด้านปวดเส้นประสาทใบหน้า-ช่องปาก
1,000 – 1,500 บาท
วิเคราะห์การสบฟัน (occusal analysis) 500 บาท
Mouth Guard เม้าท์การ์ด สำหรับนักกีฬา  3,000-3,500 บาท


นานาน่ารู้ : นอนกรน ภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้

กลับด้านบนบริการงานบำบัดฉุกเฉิน
อุดฟันชั่วคราว เพื่อรอดูอาการ  ซี่ละ 200 – 300 บาท
งานบำบัดฉุกเฉินทางปริทันต์ เหงือกอักเสบบวม ครั้งละ     300 – 500 บาท
รักษารากฟันฉุกเฉิน (โดยการนำประสาทฟันที่ติดเชื้อออก ทำให้หายปวด) ซี่ละ 800-1,000 บาท
ยึดครอบฟันหลุด  ซี่ละ 500 – 1,000 บาท


กลับด้านบนบริการทางทันตกรรมเพื่อความงาม
จัดฟัน รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ฟอกสีฟันขาว รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก  
อุดปิดช่องว่างฟันห่าง (diastema closure) ช่องละ 1,500-3,500 บาท
ปิดหน้าฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน Composite veneer ซี่ละ  2,500-3,500 บาท
ปิดหน้าฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน Porcelain Veneer ซี่ละ 10,000 บาท
อินเลย์/ออนเลย์ 8,000-14,000 บาท
ทำเขี้ยว / ทำเขี้ยวฝังเพชร   950 บาท
กลับด้านบน