นานาน่ารู้ "ฟันปลอม!! เรื่องไม่ปลอม"


ถอนฟันไป แล้วไม่ใส่ฟันแทน จะเป็นอย่างไร ?


คำถามนี้ เป็นคำถามที่ทันตแพทย์ต้องตอบเสมอ เมื่อพบว่าผู้ป่วยได้ถอนฟันไป  อาจเนื่องมาจากฟันที่ผุมาก ๆ หรือเป็นโรคปริทันต์รุนแรง ฟันโยกมาก จนไม่สามารถรักษาได้ และต้องถอนฟันไปในที่สุด  ปัญหาที่มักจะตามมาจากการไม่ใส่ฟันปลอมคือ การล้มของฟันข้างเคียงมาสู่ช่องว่าง หรือฟันบนที่ไม่มีคู่สบจะงอกย้อยลงมาสู่ช่องว่าง จึงอาจเกิดการกระแทกของฟันเมื่อมีการเคี้ยว  จึงเป็นผลเสียต่อฟันซี่อื่น ๆ อีก แต่หากเป็นฟันหน้า ก็จะทำให้ไม่สวยงามอย่างยิ่ง พูดไม่ชัด ไม่สามารถออกเสียงตัว ฟ .ฟัน ฝ. ฝา ได้ชัดเจน และเสียบุคคลิกภาพ ในระยะยาวหากฟันมีการล้มเอียงมากขึ้น ก็ทำให้ฟันห่าง  เกิดช่องว่าง มีเศษอาหารติดซอกฟันได้ง่าย ก่อให้เกิดฟันผุ เหงือกอักเสบตามมา  หากมีการถอนฟันไปข้างหนึ่ง ก็มักทำให้ผู้ป่วยถนัดเคี้ยวอาหารข้างที่มีฟันมากกว่า ทำให้เกิดพฤติกรรมเคี้ยวอาหารข้างเดียว  บางรายอาจมีอาการเมื่อยขากรรไกรเนื่องจากการใช้งานข้างเดียวมากเกินไป หรือมีแก้มโตข้างเดียวเนื่องจากกล้ามเนื้อทำงานหนัก

 

อยากจะเริ่มใส่ฟันนั้นต้องทำอย่างไร ?

โดยปกติภายหลังถอนฟันไป แผลจะหายภายใน 2 สัปดาห์ แต่กระดูกเบ้าฟันที่กลวงอยู่ จะมีการปรับเปลี่ยนรูปร่างกระดูกตามธรรมชาติ  ซึ่งใช้เวลาประมาณอีก 6สัปดาห์  จึงสมบูรณ์ ดังนั้นระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการใส่ฟันปลอมคือ 2 เดือนภายหลังจากถอนฟัน หากทำฟันปลอมเร็วเกินไป อาจทำให้ฟันปลอมหลวมในภายหลังได้ แต่ในบางกรณีจำเป็นต้องทำทันทีหลังถอนฟัน คือ กรณีที่ถอนฟันหน้าไป ผู้ป่วยจะเสียบุคคลิกภาพ ดังนั้น จึงทำฟันปลอมชั่วคราวให้ผู้ป่วยใส่ทันทีที่ถอนฟัน และจะต้องทำฟันปลอมถาวรอีกชุด ภายหลัง 2 เดือน

 

ฟันปลอมที่จะใส่ มีให้เลือกกี่ชนิด ?

ฟันปลอม มี 2 ชนิดคือ

ฟันปลอมถอดได้ และฟันปลอมติดแน่น
ฟันปลอมถอดได้นั้น เหมาะกับการใส่ฟันหลาย ๆ  ซี่ หรือใส่ทันทีที่ถอนฟัน  ข้อดีของฟันปลอมถอดได้คือ ง่ายในการถอดทำความสะอาด ใส่ฟันได้หลายซี่หรือทั้งปาก ราคาถูกกว่าฟันปลอมติดแน่น แต่ก็มีข้อเสีย คือ บริเวณเพดานปากจะกว้างกว่า เพื่อความแข็งแรงและช่วยการยึดติดจึงอาจทำให้รำคาญเพราะยังไม่ชิน อาจมองเห็นตะขอ หรือเห็นได้ง่ายว่าใส่ฟันปลอม และแรงบดเคี้ยวน้อยกว่าฟันปลอมติดแน่น จึงเคี้ยวอาหารแข็งเหนียวได้ไม่

ฟันปลอมถอดได้ มี 2 แบบ คือ

1.โครงโลหะ และ 2. โครงอะคริลิกหรือพลาสติก ฟันปลอมโครงโลหะจะมีความแข็งแรงสูงกว่าโครงอะคริลิกมาก บางกว่า และแนบไปกับเพดานปากทำให้รู้สึกรำคาญน้อยกว่า แต่ราคาแพงกว่าโครงอะคริลิก ส่วนโครงอะคริลิกนั้น อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าฟันปลอมชั่วคราวเนื่องจาก ความแข็งแรงน้อยที่สุด หนา ใส่ไม่สบาย อาจมีกลิ่นและสีเปลี่ยนเมื่อใช้ไปนาน ๆ  อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของฟันปลอมถอดได้อยู่ที่  5-10  ปี แต่ผู้ป่วยบางรายอาจใส่ได้นานมากกว่าสิบปี หากดูแลฟันปลอมได้ดีและฟันปลอมไม่สึกไปก่อน 

 

 

 

 

ฟันปลอมชนิดติดแน่น มีหลักการคือจำเป็นต้องกรอฟันบางส่วนออกเพื่อทำครอบฟันทับฟันซี่ที่มีปัญหา(แตก หัก ผุลึกกว้างใหญ่) เรียกว่า การทำครอบฟัน  แต่ หากถอนฟันบางซี่ไปแล้วมีช่องว่างฟันเกิดขึ้น จะต้องกรอฟันที่อยู่หัวและท้ายของช่องว่างเพื่อเป็นหลักยึดสำหรับฟันที่จะทดแทนในช่องว่าง เรียกว่า การทำสะพานฟัน


ฟันปลอมติดแน่นจะมีลักษณะ และขนาดเหมือนฟันธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมถอดได้ จึงทำให้เรารู้สึกสบายกว่า ไม่มีส่วนของเหงือกปลอม หรือตะขอที่เกะกะ และการใช้งานเคี้ยวอาหารก็มีประสิทธิภาพมากกว่าฟันปลอมถอดได้ อย่างไรก็ตาม หากมีช่องว่างไร้ฟันที่กว้าง หรือถอนฟันไปหลายซี่จะไม่สามารถทำฟันปลอมติดแน่นได้ เนื่องจากหลักยึดอาจไม่เพียงพอที่จะรองรับฟันปลอมที่เสริมขึ้นมาหลายซี่ 


 

 

 

 

 

 

 

ผู้ป่วยที่มีการรักษารากฟันบางราย  ก่อนจะทำครอบฟัน สะพานฟัน จะเป็นต้องใส่เดือยฟัน เพื่อเสริมสร้างเนื้อฟันที่แตกหักไปให้แข็งแรง หากไม่ใส่เดือยฟัน อาจทำให้ฟันแตกได้ในภายหลัง การทำเดือยฟันจะทำโดย มีการเอาวัสดุที่อุดรากฟันออกบางส่วน ยึดเดือยลงในคลองรากฟัน  หลังจากนั้นจึงใส่ครอบฟันได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจุบันมีฟันปลอมติดแน่นอีกชนิดเรียกว่า รากเทียม เป็นการใส่วัสดุที่เป็นโลหะทำเลียนแบบรากฟัน ฝังลงในขากรรไกรบริเวณที่ต้องการใส่ฟันปลอม  มีความคล้ายคลึงฟันธรรมชาติมากที่สุด ไม่สูญเสียเนื้อฟัน เนื่องจากไม่ต้องกรอเนื้อฟันข้างเคียง ผู้ป่วยจะรู้สึกเป็นธรรมชาติมากกว่า  เคี้ยวอาหารได้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากที่สุด การฝังรากเทียม 1 ตัว จะทดแทนฟันได้ 1 ซี่ หรือมากกว่า    หรือในบางกรณีผู้ป่วยมีปัญหาฟันปลอมถอดได้หลวม การฝังรากเทียมจะช่วยเป็นตัวยึดฟันปลอมถอดได้นั้นด้วย


 

 

 

 

 

 

บริการใส่ฟันปลอมและค่ารักษา